Bưu điện Quảng Nam Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 22/3/2019

Bưu điện tỉnh Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động các vị trí công việc sau:

1. Phụ trách kế toán tại Bưu điện huyện Phước Sơn: 01 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

2. Cán sự Lao động tiền lương: 01 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin. Ưu tiên có kinh nghiệm về quản trị mạng.

3. Kỹ sư Tin học: 01 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Nhân viên kinh tế tổng hợp tại Bưu điện: Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang: mỗi huyện 01 người.

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán. Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

5. Kiểm soát viên tại các Bưu điện: Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My.

Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Bưu chính hoặc Trung cấp chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên người địa phương của các huyện trên.

6. Nhân viên Kinh doanh: 20 người

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương

đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

7. Giao dịch viên: 27 người

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tương đương trở lên. Đã qua lớp đào tạo kỹ năng bán hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch với khách hàng.

8. Yêu cầu chung:

- Tuổi đời dưới 35.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ứng viên tải Mẫu thông tin tại trang web: https://quangnampost.com.

- Mức lương: Theo thỏa thuận từng vị trí công tác.

9. Hinh thức thi tuyển: thi trên máy tính và phỏng vấn (thi trên máy tính hoặc thi viết gồm 03 môn: Chuyên môn, Tiếng Anh và Tin học).

10. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không hoàn lại.

11. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019.

Attachments:
Download this file (Mau 2 Mau thong-tin-ung-vien.doc)Mau 2 Mau thong-tin-ung-vien.doc[ ]150 kB

Tuyển dụng lao động tại Đông Giang, Phước Sơn

1. Nhân viên kinh tế tổng hợp tại Bưu điện: Đông Giang, Phước Sơn mỗi huyện 01 người.

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán. 

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Nhân viên Kinh doanh tại Bưu điện Hiệp Đức: số lượng 01 người.

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện công việc giới thiệu, tiếp thị và chào bán các sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng.

3. Giao dịch viên làm việc tại Bưu điện huyện Đông Giang, Hiệp Đức mỗi huyện 01 người.

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Giao dịch khách hàng tại quầy, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bưu chính do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng.

4. Yêu cầu chung: Tuổi đời dưới 35;Thành thạo tin học văn phòng. 

5. Mức lương: 

- Theo thỏa thuận từng vị trí, chức danh và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước tại địa điểm làm việc, không giới hạn mức tiền lương theo kết quả kinh doanh đem lại.

- Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam (Ms Ngọc: 02353.811.974 – 0946.926929)

7. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/3/2019.

 

Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 31/01/2019.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Nhân viên kinh tế tổng hợp tại Bưu điện: Hiệp Đức, Nam Trà My, Phước Sơn mỗi huyện 01 người.

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Nhân viên Kinh doanh tại Bưu điện: Núi Thành, Đại Lộc, Bắc Trà My mỗi huyện 01 người.

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện công việc giới thiệu, tiếp thị và chào bán các sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng.

3. Giao dịch viên tại Bưu điện: Núi Thành, Bắc Trà My mỗi huyện 01 người.

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Giao dịch khách hàng tại quầy, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bưu chính do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng.

4. Yêu cầu chung: Tuổi đời dưới 35; Thành thạo tin học văn phòng.

5. Mức lương:

- Theo thỏa thuận từng vị trí, chức danh và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước tại địa điểm làm việc, không giới hạn mức tiền lương theo kết quả kinh doanh đem lại.

- Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.

7. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/01/2019.

Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 15/12/2018

1. Nhân viên kinh tế tổng hợp tại các huyện: Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My.

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

2. Nhân viên Kinh doanh: Phòng  Kế hoạch Kinh doanh,

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

- Ưu tiên nam và người địa phương thành phố Tam Kỳ.

Mô tả công việc: Thực hiện công việc giới thiệu, tiếp thị và chào bán các sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các địa bàn trong tỉnh.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

3. Nhân viên Kinh doanh: Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc.

Yêu cầu: Trình độ sơ cấp nghề bưu chính hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thương mại, marketting hoặc tương đương.

- Ưu tiên nam và người địa phương của các huyện trên.

Mô tả công việc: Thực hiện công việc giới thiệu, tiếp thị và chào bán các sản phẩm, dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép cung cấp; Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

4. Cán sự tiền lương: Phòng Tổ chức Hành chính

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động.

- Ưu tiên nam và người địa phương thành phố Tam Kỳ.

Mô tả công việc: Thực hiện công tác tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động.

Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT tự nguyện, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

3. Yêu cầu chung:Tuổi đời dưới 35;Thành thạo tin học văn phòng.

4. Mức lương: Theo thỏa thuận từng vị trí, chức danh và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước tại địa điểm làm việc, không giới hạn mức tiền lương theo kết quả kinh doanh đem lại.

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.

6. Thời gian nhận hồ sơ:Đến hết ngày 15/12/2018.

Bưu điện tỉnh Quảng Nam tuyển dụng Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hội An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bưu điện tỉnh Quảng Nam tuyển dụng Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hội An

 

1. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng phục vụ công việc, có khả năng soạn thảo và trình bày báo cáo chuyên đề, đề án công tác bằng Power Point.

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Kinh nghiệm làm việc: Có thời gian công tác liên tục ở doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp từ 02 năm trở lên;

- Uu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp tổ đội, phân xưởng và tương đương.

3. Quyền lợi

- Mức lương: Bình quân 14.000.000 đồng/tháng theo hiệu quả công việc. Mức lương cụ thể theo thỏa thuận giữa Bưu điện tỉnh Quảng Nam và ứng viên.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Bưu điện tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

4. Thời gian và địa điểm làm việc

- Thời gian: Ngay sau khi có thông báo trúng tuyển (dự kiến 01/12/2018).

- Địa điểm: Bưu điện thành phố Hội An, 06 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam.

5. Hồ sơ: không cần công chứng, có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua email

- Mẫu thông tin ứng viên (tải tại trang http://quangnampost.com).

- Đơn đăng ký dự thi

- Bằng tốt nghiệp (Đại học, Thạc sỹ....)

- Chứng chỉ ngoại ngữ, các bằng cấp chứng chỉ có liên quan

- Giấy khám sức khỏe mới nhất (ứng viên nộp sau khi trúng tuyển).

- Giấy CMND (ứng viên xuất trình khi tham gia thi tuyển)

6. Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 10/10/2018.

7. Thông tin liên hệ: Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Nam, 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 02353.811.974, 0946.926.929; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

8. Quy trình tuyển dụng: Sơ tuyển hồ sơ; Phỏng vấn đánh giá năng lực, Ứng viên viết Phương án/Kế hoạch/Chương trình hành động và bảo vệ trước Hội đồng tuyển dụng.

Attachments:
Download this file (Mau 2 Mau thong-tin-ung-vien (2).doc)Mẫu thông tin ứng viên[ ]150 kB

Additional information